LOTTA ALHONNORO


Valtuustoaloite: Kaupunkipyörät Vaasaan

 

Valtuuston kokouksessa 4.9.2017 jättämäni aloite.

 

Kaupunkipyöräjärjestelmän tarkoituksena on lainata tai vuokrata yhteiskäyttöpolkupyöriä kaupunkilaisille, turisteille ja työmatkalaisille. Kaupunkipyöräjärjestelmä toimii osana joukkoliikennepalveluja. Se helpottaa ja nopeuttaa kaupungissa liikkumista ja vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ilmanalaa parantamalla ja kuntoa kohottamalla.

Vuonna 2013 on Vaasan pyöräilyn kehittämissuunnitelman tavoitteeksi asetettu pyöräilyn lisääminen. Uuden 2017 kuntalaiskyselyn mukaan vaasalaiset pitävät pyöräilyverkostoa ja joukkoliikennettä yhtenä tärkeimmistä kehittämiskohteista Vaasassa. Pyöräilyn edistäminen palvelee myös kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitetta hiilineutraalista Vaasasta 2035.

Kaupunkipyörä on kätevä palvelu, joka tuo pyöräilyn lähemmäs kaupunkilaisia ja kannustaa liikkumaan pyörillä. Vaasassa kaupunkipyörät palvelisivat kuntalaisten lisäksi myös matkailijoita ja tekisivät liikkumisesta kaupunkialueella helpompaa. Kaupunkipyörät parantaisivat joukkoliikennepalveluja ja toisivat yhä enemmän käyttäjiä sekä joukko- että pyöräliikenteelle. Kaupunkipyörien käyttöoikeutta voitaisiin tarjota myös kaupungin työntekijöille työsuhde-etuna.

Maailmalla kaupunkipyörät ovat olleet suosittuja ja niitä on käytössä hyvin erikokoisissa kaupungeissa. Esimerkiksi Saksassa kaupunkipyöriä on käytössä useissa Vaasan kokoisissa kaupungeissa kuten Lüneburg, Marburg, Norderstedt, Offenburg ja Rüsselsheim. Kustannuksista merkittävä osa on voitu kattaa mainosrahoituksella ja sponsoroinnilla.

Kaupunkipyöräjärjestelmää ei tarvitse tai pidä kopioida suoraan jostakin toisesta kaupungista, vaan Vaasaan tulisi luoda oma, kaupungin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopiva järjestelmä. Tavallisten kaupunkipyörien sijaan Vaasan järjestelmä voisi perustua sähköpyöriin, jotka kannustaisivat ajamaan pidempiäkin matkoja. Järjestelmä voisi tarjota myös laatikkopyöriä tavaran kuljetukseen.

Vaasan imagon ja maineen näkökulmasta sähköpyörät kertoisivat tarinaa Vaasasta ei vain Pohjolan, vaan jopa maailman energiapääkaupunkina. Kaupunkipyörät olisivatkin paitsi sijoitus pyöräilyyn ja sujuvampaan liikenteeseen, myös tapa tehdä näkyväksi Vaasan energiaosaamista ja eteenpäin katsovaa otetta.

Edellä olevan perusteella pyydämme, että Vaasa selvittää mahdollisuutta omaan kaupunkipyöräjärjestelmään ja ryhtyy toimenpiteisiin kaupunkipyörien hankkimiseksi Vaasaan. Kaupunkipyöräjärjestelmää ja sen toimintamahdollisuuksia on tarkasteltava laaja-alaisesti osana Vaasan pyrkimystä maailman johtavaksi energiapääkaupungiksi.

 

Vaasassa 4.9.2017

Lotta Alhonnoro (Vihr.)

 

Jaa