LOTTA ALHONNORO


Jag är ekonomie magister, forskare, doktorstuderande samt viceordförande för Forskarförbundet. Livsmedelsavfall, företagsansvar samt ansvarsfull konsumtion är de teman som jag huvudsakligen har ägnat min forskning åt.

Jag vill se ett samhälle där hållbar utveckling är en del av verkligheten, inte bara ett ideal. Därför ställer jag upp i kommunalvalet.

 

 

Bekanta dig med min CV: LinkedIn

 

 


 

Min insändare om den jämlika äktenskapslagen i Vasabladet

 

Mer kärlek, mindre diskriminering

Riksdagens lagutskott förkastade initiativet om jämlik äktenskapslag med rösterna 9-8. Fast Finland framställs som ett modelland för jämlikhet i alla festtal , betyder beslutet att det ännu är långt till verklig jämlikhet och sexuell likställdhet i vårt land. Atmosfären beskrivs även med att redaktörerna på Yle förbjöds att använda termen ”jämlik äktenskapslag”, fast det är den termen som riksdagen använder om lagen. Däremot får redaktörerna till exempel använda uttrycket tvångsvenska utan begränsningar.

I den jämlika äktenskapslagen är det fråga om att vi låter människorna få vara det som de verkligen är. Den jämlika äktenskapslagen hotar ingen och den tar inte bort någons rättighet till äktenskap. I stället möjliggör den det att två människor som är förälskade och bundna till varandra kan offentliggöra sitt förhållande precis som alla andra.

I de nordiska länderna är könsneutrala äktenskap möjliga i alla andra länder utom Finland. Dessutom finns en lag om jämlikt äktenskap till exempel i Spanien, Argentina och Syd-Afrika.

Vissa har påstått att heteroparens möjligheter till att adoptera ett barn från utlandet försämras om rätt till adoption också tillåts för homoparen. Tanken i sig är diskriminerande eftersom den prioriserar heteroparens möjlighet till adoption över homoparens äktenskap, och enligt statistiken är den inte ens sann. De länder som tar emot proportionellt flest adoptivbarn är Sverige, Norge och Spanien där adoption är tillåten för par av samma kön.

En klar majoritet av finländarna stöder den jämlika äktenskapslagen. Även majoriteten av prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder den. Också många företag och samhällen har tagit ställning för den jämlika äktenskapslagen.

Kärleken är det vackraste som människan kan uppleva, och det finns aldrig för mycket kärlek i världen. I den jämlika äktenskapslagen tillåter vi alla att dela denna känsla jämlikt inför lagen.

 

Jaa