LOTTA ALHONNORO


Aihe: energia


Tervetuloa Vaasaan puoluevaltuuskunta!

Toivotin Vihreiden puoluevaltuuskunnan tervetulleeksi energiseen Vaasaan 3.12.2016.

 

 

Rakkaat vihreät,

 

Tervetuloa Pohjanmaalle, tervetuloa Vaasaan!

Suomen energiapääkaupunkiin ja pohjoismaiden suurimpaan energiakeskittymään.

Täällä on yli 140 energia-alan johtavaa yritystä ja 30% koko Suomen energiateknologiaviennistä tehdään täältä. Vaasan tavoite on olla hiilineutraali kaupunki 2035!

Mikä olisikaan parempi paikka käsitellä Vihreiden energiavisiota!

Sunnuntaina te pääsette vierailemaan Vaasa EnergyLabissa ja Vaasa Energy Business Innovation Centterissä. Se on hyvä esimerkki Vaasan energiaosaamisesta ja siitä mihin Vaasan voima ja menestys perustuu: yhteistyöhön. Näissä uusissa tutkimustiloissa tekevät yhteistyötä, Vaasan yliopisto, paikalliset yritykset ja Vaasan kaupunki.

Yhdessä syntyy enemmän!

Yhteistyö on kantava voima myös Vihreissä. Se on ollut hienoa seurata miten kovasti meidän joukoissa ympäri Suomen tehdään töitä oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan eteen. Sen eteen, että meidän jokaisen arki olisi parempaa.

Me halutaan täällä Vaasassa kantaa oma kortemme kekoon.

Viime eduskuntavaaleissa Vihreät kasvatti kannatustaan eniten juuri Vaasassa. Nyt kunnallisvaaleissa me aiomme jälleen näyttää.

Meillä on nyt kolme valtuutettua, kuntavaaleissa me tavoittelemme viittä vihreää valtuutettua.

Jatketaan yhdessä töitä meidän unelmien eteen!

Ja vielä ennen kuin toivotan teille loistavaa viikonloppua haluan nostaa esiin vielä yhden asian. Tai 12plus1 asiaa. Pohjanmaa tarvitsee laajan päivystyksen sairaalan. Se on tärkeä meidän alueen elinvoimalle, mutta myös sille ruotsinkieliselle mummolle, joka joutuu yllättäen päivystykseen. Potilaan ja lääkärin pitää voida ymmärtää toisiaan. Tämä ei ole kielikysymys, tämä on yhdenvertaisuus kysymys.

Mä toivon, että me saadan teidän jokaisen tuki tässä asiassa.

Loistavaa kokousviikonloppua!

 

Kiitos.

 

Jaa

Tänään marssitaan kunnianhimoisen ilmastosopimuksen puolesta

Maailman maat kokoontuvat Pariisin ilmastokokoukseen 30.11. neuvottelemaan maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta. Kokouksen aattona miljoonat ihmiset ympäri maailman osoittavat mieltään yli 2000 ilmastomarssilla eri puolilla maailmaa. Tarvitsemme kunnianhimoisen sopimuksen, jotta meillä, lapsillamme ja lastenlapsillamme on tulevaisuudessa hyvä olla. Uusien laskelmien mukaan maailman lämpötila nousee alle 20 vuodessa yli kaksi astetta, mikäli jatkamme nykymallilla.

Ensin huonot uutiset. Tänä syksynä otsikoissa ovat olleet niin talouskriisi kuin pakolaisetkin. Ilmastonmuutos on kuitenkin suurin haasteemme, joka vaikuttaa suoraan miljoonien ihmisten elämään. Kaikkein voimakkaimmin ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Merenpinnan nousu ja toisaalta kuivuus voivat tehdä laajoja alueita elinkelvottomiksi ja pakottaa suuren joukon ihmisiä etsimään uutta kotia.

Vähän aikaa sitten tutkijat kertoivat havaitsemistaan muutoksista golf-virran liikkeissä. Virran hidastumisella voisi olla valtavat vaikutukset Suomen ilmastoon. Yleisemmin ilmastonmuutoksen uskotaan kasvattavan sademäärää huomattavasti, nostavan merenpintaa puolella metrillä Suomenlahdella, myrskyjen lisääntymistä, ja tulvia. Sitran tulevaisuusskenaariossa 4 asteen lämpötilannousun myötä vuonna 2080 ruoka, energia ja vesi ovat kallistuneet niin, ettei vähävaraisilla ole varaa monipuoliseen ravintoon.

Sitten hyvät uutiset. Vaikka ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, se on myös valtava mahdollisuus. Meillä on jo tarvittava tieto, teknologia ja osaaminen ilmastonmuutoksen voittamiseksi. Ihmiset ympäri maailmaa haluavat muutosta. Sen seurauksena sijoittajat ovat ruvenneet vetäytymään ja välttämään yhtiöitä, joiden liiketoiminta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Kuluttajat vaativat yrityksiltä tekoja, ja ovat valmiita valitsemaan toisin. Suomessa katoille asennetaan aurinkopaneeleita ja lautaselle halutaan lähiruokaa.

Me kaikki voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla valinnoillamme, mutta samalla me ihmiset haluamme, että myös yritykset, kunnat ja valtiot tekevät kaikkensa yhteisen haasteen eteen. Tulevaisuus voidaan rakentaa puhtaan energian ratkaisuille, jos vain niin päätämme.

Tänään sunnuntaina Vaasassa marssitaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi samaan aikaan yli 2000 muun kaupungin kanssa, yhteensä 150 eri maassa. Ihmiset ympäri maailman osoittavat mieltään paremman tulevaisuuden puolesta. Tarvitsemme kunnianhimoisen ilmastosopimuksen.

Puhtaan energian aika

Elämme suurta energiamurrosta – tulevaisuus on puhtaassa ja älykkäässä energiajärjestelmässä. Uusiutuvassa energiassa on maailman suurin bisnespotentiaali: 60 prosenttia Euroopan energiainvestoinneista suuntautuu aurinkosähköön ja tuulivoimaan. Yhdysvalloissa puolet uudesta sähköntuotantokapasiteetista on aurinkoenergiaa.

Miten tämä kaikki näkyy Suomessa? No, täällä on vannottu suuruuden nimiin, sanottu ettei puhdas energia toimi ja väitetty sen maksavan liikaa.

Väite 1: Tarvitaan suurta ja keskitettyä, jotta sähköä saadaan tarpeeksi. Siksi on välttämättä rakennettava ydinvoimaa. Samaan aikaan Saksassa on muutaman vuoden aikana otettu käyttöön aurinkosähköä yhden ydinvoimalan verran. Ruotsissa taas rakennetaan pelkästään vuosina 2010-2015 yhden Fennovoiman verran tuulivoimaa. Vain muutamien vuosien rakennustyöllä on siis onnistuttu hankkimaan päästötöntä energiaa yhden ydinvoimalan verran.

Väite 2. Mutta eihän aurinkoenergia Suomessa voi toimia, täällä eletään säkissä, ja aurinko paistaa vain kesäisin. Jälleen väärin. Etelä-Suomessa paistaa samalla lailla kuin Pohjois-Saksassa. Lisäksi nykyiset aurinkopaneelit tuottavat energiaa pilviselläkin säällä. Koska talvisin tuulee ja kesäisin paistaa, olisi tuulivoimaloiden ja aurinkoenergian yhdistelmä loistava. Aina on kuitenkin hetkiä kun energiaa ei synny, ja sitä varten on kehitettävä energian talteenottoa sekä älykkäitä ja yhdistettyjä sähköverkkoja, jossa kaukolämpöverkko yhdistetään tuuli ja aurinkovoimaverkkoon. Lisäksi voidaan hyödyntää bioenergiaa esimerkiksi lannasta, hakkeesta ja jätteestä.

Väite 3. Uusiutuva energia on kallista, ja syöttötariffi maksetaan veronmaksajien rahoista. Viiden vuoden aikana aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet 80 prosenttia. Puhtaan energian tekniikkaa kehittyy ja hinnat putoavat jatkuvasti. Tuulivoiman syöttötariffin maksavat veronmaksajat, mutta samaan tapaan veronmaksajat maksavat myös fossiilisten polttoaineiden investointituista ja verohelpotuksista. Suomessa ei tuoteta energiaa, jota ei olisi tuettu millään tavalla. Fossiilisten öljyn, kaasun ja hiilen käytöstä koituu kuitenkin yhteiskunnalle iso lasku saasteiden ja terveyshaittojen myötä. Kokonaisuuden kannalta puhtaaseen aurinko ja tuulivoimaan panostaminen olisi yhteiskunnan kannalta halvin ratkaisu.

Kun vielä huomioidaan puhtaan ja älykkään energian työllisyys- ja vientivaikutukset, on vaikea keksiä yhtään hyvää syytä olla tarttumatta mahdollisuuteen. Uusiutuva, puhdas ja älykäs energia toimii, on halpaa ja tuo työtä. Kannattaisiko vihdoin kokeilla? Alueellisesti tämä näkökulma on erityisen tärkeä Vaasassa, jossa toimii pohjoismaiden suurin energiaklusteri, jonka menestys pohjaa uusiutuvien energioiden teknologiaan.

Energialla elinvoimaisempi maaseutu

Neljä suurinta puoluetta valitsivat ydinvoiman kotimaisen uusiutuvan energian sijaan. Päätös on kaikin puolin huono, mutta se ei tarkoita etteikö mitään olisi enää tehtävissä. Päinvastoin, nyt on jatkettava kestävän energiatalouden puolustamista entistä voimakkaammin.

Yksi uusiutuvan energian parhaista puolista on mahdollisuus hajautettuun, demokraattisempaan energiantuotantoon. Paikallisella energiantuotannolla on erityisen suuri vaikutus maaseudun hyvinvointiin. Panostus paikalliseen uusiutuvaan energiaan on samalla panostus entistä elinvoimaisemmalle maaseudulle. Energiapolitiikalla onkin tärkeä merkitys myös aluepolitiikassa.

Maaseudulta löytyy energian tuotantoon tarvittavat resurssit läheltä: tuulivoima, hake, lanta ja muu biomassa ovat helposti hyödynnettävissä. Energian lisäksi syntyy työtä ja lisätuloja, kun paikallinen energiantuotanto jättää saadut tulot maaseudulle.

Asiasta loistavana esimerkkinä on palkittu Pohjanmaan maakunnissa toteutettu energiakylä-hanke, jossa kehitettiin kylien energiaomavaraisuutta. Esimerkiksi Jepualla toimii hankkeen myötä kyläläisten itsenäisesti omistama energiayhtiö, joka omistaa sähköverkon lisäksi biokaasulaitoksen.

Uusiutuvan energian avulla maaseudun energiahuolto voisi tulevaisuudessa olla täysin energiaomavarainen. Parhaimmassa tapauksessa energiaa voitaisiin jopa myydä eteenpäin.

Nyt onkin tärkeää helpottaa uusiutuvan energian käyttöönottoa nopeuttamalla lupaprosesseja ja ohjaamalla kuntien hankintoja ympäristöteknologioihin. Järkevällä poliittisella päätöksenteolla voimme varmistaa, että maaseutu pysyy elinvoimaisena maataloudesta, jätteistä, metsistä ja tuulivoimasta kumpuavalla energialla. Hajautettu, uusiutuvaan energiaan perustuva energiantuotanto on paitsi luonnon kannalta kestävä ratkaisu, myös fiksua aluepolitiikkaa.

 

Julkaistu Vihreä nainen -lehdessä