LOTTA ALHONNORO


Aihe: perhe


Tasa-arvoa töihin ja kotiin

Nyt jos koskaan on aika tasata vanhemmuuden kustannukset ja ottaa käyttöön vanhempainvapaiden 6+6+6-malli. Vaikka vaalien alla suurin osa poliitikosta nyökyttelee myönteisesti tasa-arvo kysymyksille, vaalien välillä mikään ei ole muuttunut. Nykytilanne syrjii naisia työmarkkinoilla ja miehiä kotona. Liian moni poliitikko odottaa, että asenteet muuttuvat pikkuhiljaa. Kansanedustajien tehtävä ei kuitenkaan ole odottaa ja toivoa parasta, vaan korjata tilanne ja aikaansaada muutos.

Vanhemmuuden kustannukset on jaettava. Ei ole oikein, että määrä- ja osa-aikainen työ keskittyy naisille. Pidemmällä aikavälillä se näkyy urakehityksessä, alemmassa palkkatasossa ja heikompina sosiaali- ja eläketurvaetuuksina. Kustannukset kuormittavat naisvaltaisia aloja eivätkä kannusta yrittämään tai palkkaamaan naisia. Sen tietää kampaaja joka hankkii viidettä äitiysloman sijaista samana vuonna. Asia olisi helposti korjattavissa: vanhemmuuden kustannukset voitaisiin kerätä kaikilta työntekijöiltä ja työnantajilta osana sosiaalimaksuja.

Vanhempainvapaan 6+6+6-mallissa kummallekin vanhemmalle on kiintiöity 6 kuukautta lomaa, ja 6 kuukautta on molempien vanhempien jaettavissa. Malli edistäisi naisten asemaa työmarkkinoilla kannustaessaan myös miehiä kotiin. Kiintiöiden avulla isien olisi helpompi ottaa vanhempainvapaat puheeksi työpaikalla ja suhtautuminen vapaisiin muuttuisi: vapaiden käytön yleistyessä miesten keskuudessa myös äitien syrjintä työmarkkinoilla vanhemmuuden vuoksi helpottaa. Kumpikin vanhempi pääsisi paremmin osalliseksi vanhemmuudesta ja isien rooli perheessä vahvistuisi. Nykyisin yksi neljäsosa isistä jättää vanhempainvapaan kokonaan käyttämättä. Ja eläkeiässä harmitellaan, että isyys on jäänyt taka-alalle.

Nyt on tekojen aika. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava ja 6+6+6 –malli otettava käyttöön. Tasa-arvo ei ole valmis. Nykytilanne syrjii naisia töissä ja miehiä kotona.

 

Julkaistu Pohjalaisessa 4.4.2015

Jaa