LOTTA ALHONNORO


Aihe: soidensuojelu


Soidensuojeluohjelman pysäyttäminen täysin järjen vastaista

Nyt pysäytetyn soiden suojeluohjelman tavoitteena on vapaaehtoisuus, ja hankkeen pysäyttäminen on täysin järjen vastaista. Soidensuojeluohjelman tarkoituksena on ollut, että maanomistaja joko vapaaehtoisesti myy suoalueen valtiolle tai rauhoittaa alueen yksityisenä luonnonsuojelualueena valtiolta saamaansa korvausta vastaan. Pakkolunastaminen olisi mahdollista vain äärimmäisissä tapauksissa.

Kokoomuksen tekemä politiikkaa näyttäytyy hyvin ristiriitaisena. Fennovoiman Hanhikivenniemen alueella ollaan valmiita pakkolunastamaan maa- ja vesialueita, mutta pitkälti vapaehtoisuuteen perustuva soidensuojeluohjelma ollaan valmiina romuttamaan ennen kuin maanomistajia on edes ehditty kuulla asiasta. Vasta kuulemalla maanomistajia saataisiin tietoa siitä, mitä maanomistajat ohjelmasta ajattelevat ja onko ylipäätään mitään vastakkaisasettelua.

Soidensuojeluhanketta on valmisteltu jo kuusi vuotta, täydennysohjelman valmistelu alkoi syksyllä 2012. Laittamalla soidensuojeluohjelman jäihin aivan valmistumisen loppumetreillä uhkaa uusi Ministeri Grahn-Laasonen vesittää usean vuoden asiantuntijatyön ja heittää hukkaan valmisteluun käytetyn rahan.

Suomessa lähes puolet suoluontotyypeistä on uhanalaisia, Etelä-Suomessa luonnontilaisia soita on jäljellä enää hyvin vähän.  Suot ovat vesiekologisia kokonaisuuksia, joita ei voi suojella palasina.

 

Julkaistu Pohjalaisessa 21.10.2014

Jaa