LOTTA ALHONNORO


Aihe: ydinvoima


Fennovoiman aika on ohi

Fennovoima jätti viime viikolla hakemuksensa uuden ydinvoimalan rakentamisluvan saamiseksi. Uudeksi osakkaaksi löytyi pieni, vuonna 2012 perustettu kroatialainen energiayhtiö Migrit Solarna Energija. Pienestä koostaan huolimatta yhtiön osuudeksi tulisi 9 prosenttia Fennovoimasta. Kaikille tuntematon kroatialaislilliputti siis sijoittaisi hankkeeseen 30 tuhatta kertaa enemmän kuin sillä on omaa pääomaa. Kuulostaa eittämättä sadulta.

Elinkeinoministeriössä kuitenkin uskottiin hankkeeseen, ja pyydettiin lisäselvitystä uudesta omistajasta. Selvitys on nyt tehty, mutta se saattaa jäädä salaiseksi. Samaan aikaan mediassa on selvitetty uuden omistajaehdokkaan tiiviitä kytköksiä Venäjälle. Viimeistään nyt pitäisi hälytyskellojen soida. Jos taustat ovat kunnossa, ei salattavaa pitäisi olla. Päinvastoin, yhtiön pitäisi esitellä rinta rottingilla raporttiaan – meillä ei ole salattavaa, hanke on valmis toteutettavaksi!

Alkujaan eduskunta edellytti periaatepäätöksessä, että Fennovoiman hankkeella on 60 prosentin kotimainen omistusosuus. Sittemmin tulkinta muuttui 60 prosentin osuuteen EU- tai Eta-maista olevilta omistajilta. Asian suhteen on syytä pysyä tiukkana. Kyseessä on strategisesti tärkeässä asemassa oleva energiantuotanto. Kotimaisuuden lisäksi eduskunta edellytti hankkeelta korkeatasoista ydinvoimaosaamista. Nyt hankkeessa mukana olevista ydinvoimaosaamista on vain Rosatomilla. Jo tämä riittäisi perusteeksi hankkeen kaatamiselle.

Pääministeri Juha Sipilä totesi aiemmin MTV3:n haastattelussa, että jos Fennovoiman hanke kaatuu, kysymys kuuluu, onko hanke edes tarpeellinen. Aiempaa suurempi panostus uusiutuvaan energiaan olisi Sipilän mukaan mahdollista. Ensin on kuitenkin käsiteltävä tapaus Fennovoima, ja yleisen edun nimissä se olisi tehtävä faktat pöydällä ja kaikkien nähtävillä.

Jo nykyisellään eduskunnalla on täydet perusteet todeta, ettei Fennovoiman hanke ole yhteiskunnan kokonaisedun mukainen eivätkä eduskunnan määrittelemät ehdot ole kunnossa. Asian pitkittäminen ei palvele ketään, vaan polttaa hankkeessa mukana olevien varoja ja estää investoinnit uusiin hankkeisiin.

Jaa

Uusiutuvaa vai vanhaa energiaa

Vesa Kela epäili tuulivoimaan ja ilmeisesti myös laajemmin uusiutuvaan energiaan sijoittamisen järkevyyttä kirjoituksessaan 19.9. Tutkimustiedon perusteella kuitenkin nimenomaan uusiutuvaan energiaan pitäisi nyt panostaa. Tuulivoima on yksi uusiutuvan energian muoto, mutta sen sijaan, että keskitytään pelkästään siihen, ratkaisuja on haettava laajemmin, esimerkiksi hajautetusta energian tuotannosta ja hakkeesta.

Kansainvälinen konsulttiyhtiö Ernst & Youngin on todennut raportissaan, että uusiutuvan energian käyttö tulee lisääntyumään siksi, että se on yksinkertaisesti kaikkein järkevin energiavaihtoehto niin taloudellisesta kuin yhteiskunnan, sijoittajien ja yritysten näkökulmasta. Tärkeimpiä syitä tähän on hinta: esimerkiksi tuuli- ja aurinkosähkön hinta on romahtanut samalla kun tekniikka on kehittynyt, eikä polttoainekustannuksia ole.

Työllisyyden näkökulmasta uusiutuvan energian työllistämisvaikutukset näkyvät ympäri Suomen. Rakentamisen ja ylläpidon lisäksi myös kehitystyö ja kansainvälisille markkinoille suuntautuva myynti kasvattavat työpaikkojen määrää. Tuulivoiman lisäksi Suomessa olisi pohjoisesta sijainnista huolimatta asiantuntijoiden mukaan hyvät mahdollisuudet panostaa aurinkoenergiaan, Suomessa kun aurinko paistaa kesällä yöt läpeensä. Saksassa aurinkoenergia on synnyttänyt noin 100 000 uutta työpaikkaa.

Auringon ja tuulivoiman lisäksi pitää panostaa laajemmin uusiutuvaan energiaan, kuten hakkeen käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriö onkin luonut uusiutuvan energian käyttöön perustuvan biotalousstrategian, jonka tavoitteena on nostaa biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa.

Edellä esitetyn valossa ei olekaan ihme, että vihreiden lisäksi myös muut puolueet ovat ilmoittaneet tukevansa kotimaista uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja keskustan Juha Sipilä ovat puhuneet lämpimästi uusiutuvasta energiasta. Valitettavasti Rinteen ja Sipilän puheet uhkaavat jäädä vain kauniiksi sanoiksi. Kumartamalla kohti Fennovoimaa, he samalla pyllistävät kohti kotimaista uusiutuvaa energiaa. Vain kokoomuksen Jan Vapaavuori on myöntänyt, että tuki ydinvoimalle merkitse samalla kotimaisen energiatuotannon hylkäämistä.

Jos valitsemme nyt ydinvoiman, sitoo päätös suomalaisten energiaratkaisuiden suunnan useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tässä tapauksessa uusiutuvasta energiasta on turha povata uusia vientiyrityksiä tai työpaikkoja Suomeen. Ernst & Youngin arvioi jo nyt eri maita vertailevassa raportissaan Suomen olevan sijalla 36/40 kyvyssä houkutella uusiutuvan energian investointeja.

Juna liikkuu jo. Jos haluamme kyytiin, on puheiden sijaan tehtävä konkreettisia päätöksiä, jotka mahdollistavat uusiutuvan energian käyttöönoton. Energiaratkaisuja pitää tarkastella kokonaisuutena. Emme voi saada kaikkea, ja valintoja on tehtävä. Itse valitsisin uusiutuvan energian. Etenkin täällä Vaasassa, jossa yritysten osaaminen perustuu uusiutuvaan energiaan. Samalla saisimme vähennettyä hiilipäästöjä ja rakentaisimme parempaa tulevaisuutta myös lapsillemme.

 

Julkaistu Pohjalaisessa 27.09.2014

Miksi vihreät sanovat ei Fennovoimalle

Vihreitä syytetään usein ideologisesta suhtautumisesta ydinvoimaan. Nyt kuitenkin ministeri Vapaavuori haluaa edistää huonointa mahdollista ydinvoimahanketta, ja ydinvoiman kannattamisesta näyttää tulleen kokoomukselle ideologinen valinta. Poliitikot puhuvat mielellään vaihtoehdottomuudesta, mutta aina voidaan tehdä valintoja.

Ydinvoimaa perusteltiin aikoinaan energiariippuvuuden vähentämisellä Venäjästä. Nyt ydinvoimalan rakentaa ja sen suurin omistaja on Venäjän valtionyhtiö Rosatom. Vapaavuoren mukaan ydinvoiman rakentaminen on suomalaisen teollisuuden intresseissä, mutta käytännössä hanketta eivät kannata enää suuret teolliset toimijat, vaan se rakentuu kunnallisten energiayhtiöiden varaan.

Samaan aikaan kun Suomessa on odoteltu Olkiluoto kolmosen valmistumista Ruotsi ja Tanska ovat rakentaneet enemmän tuulivoimaa kuin Olkiluoto kolmonen tulee tuottamaan sähköä. Kun Suomessa on keskitytty tukemaan ydinvoimahanketta, tuki ja investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat jääneet pieniksi. Ruotsissa rakennetaan pelkästään vuosina 2010-2015 yhden Fennovoiman verran tuulivoimaa. Jokainen euro ydinvoimaan on pois uusiutuvasta energiasta.

Vihreät haluaa ydinvoiman sijaan edistää kotimaista uusiutuvaa energiaa, jonka kautta ympäri Suomen syntyisi uusia työpaikkoja. Kotimaiset uusiutuvan energian ratkaisut ovat panostus tulevaisuuden kasvualaan, jonka kautta luodaan tulevaisuuden menestyjiä ja uusia kansainvälisiä menestystarinoita.

Alueellisesti tämä näkökulma on erityisen tärkeä Vaasassa, jossa toimii pohjoismaiden suurin energiaklusteri, jonka menestys pohjaa uusiutuvien energioiden teknologiaan.

Jo hallitusneuvotteluissa sovittiin, ettei uusia ydinvoimalupia myönnetä. Jos hallitus ei kunnioita tätä sopimusta, vihreillä on täydet perusteet lähteä hallituksesta.

 

Julkaistu Pohjalaisessa 17.9.2014