“Jag har känt Lotta i över tio år, som vän och kollega i stadsfullmäktige.

Jag beundrar hennes mod att försvara ärenden som är viktiga för henne. Hon vågar uttala sig och ta ställning. Lotta tar reda på och sätter sig in i saker som hon vill få mera information om.

Som forskare uppskattar hon granskade fakta, men hon lyssnar också på sitt hjärta och på människor vars liv påverkas av något ärende eller beslut. Jag vet att som riksdagsledamot skulle hon göra sitt allt för vår region och dess invånare.”

Eeva Simons, Föredetta stadsfullmäktigeledamot, hum.kand., bildkonststuderande

”Lotta Alhonnoro är en politiker som jobbar för de som är utan röst i vårt samhälle: barn, nästa generationer, vanlottade.

Hon förstår hur viktig gratis utbildning är för jämställdhet och försvarar bildning och miljö.

Därför är Lotta ett bra val.”

Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot, de Gröna

”Lotta löser, som forskare och politiker, vår tids brännande frågor.

Hon är en klok och lösningsorienterad världsförändrare som fullhjärtat vill bygga ett bättre, mer hållbart samhälle för oss alla.”

Maria Ohisalo, ordförande för de Gröna