“Lottas teman och välgrundade tillvägagångssätt är viktiga för vårt samhälle. Nu när Vasa valkrets för första gången har en riktig bra chans att få en grön riksdagsledamot, är Lotta ett utmärkt val. Jag rekommenderar henne.”

Thomas Schlöbcke, ekonom, tidigare vd/entreprenör, pensionär

“Lotta är alltid grundligt förberedd och hennes beslut är förankrade i vetenskap och forskning. Hon arbetar flitigt för att främja hållbara värden i politiken och vet också hur man lyssnar på olika åsikter. Förmågan att samarbeta är viktig i demokratisk politik och Lotta är bra på detta.”

Ivanka Capova, utvecklingschef, Vasa

”Jag litar på Lotta. Lotta gör inga kompromisser för att stärka sin politiska ställning. Lotta deltar i beslutsfattandet för att hon verkligen vill göra skillnad och utveckla vårt samhälle till en mer funktionell, tolerant och jämlik plats att leva på.”

Salla Niskanen, projektledare, tidigare kollega, vän

”Lotta är en sakkunnig och nyfiken politiker, som har en utmärkt uppfattning också om kulturbranschen. Lottas sätt att sätta sig in i saker och ta olika åsikter i beaktande är beundransvärt!”

Niklas Nybom, ljuddesigner

Jag lärde känna Lotta genom vårt gemensamma arbete för jämställdhet, vilket sedan har lett till en vänskap. Jag beundrar Lottas arbete inom politiken, särskilt hennes uthållighet och hårda arbete. När många säger: “det finns inget mer vi kan göra åt saken”, så lyfter Lotta frågan igen och undrar: “finns det ännu något vi kan prova?”. Lottas aktivism och passion för att göra skillnad är uppenbar året runt – och absolut inte bara inför valet – vilket naturligtvis återspeglas i resultaten. Det finns de som bara “är med i” olika arbetsgrupper och kommittéer, och sedan finns det de som verkligen arbetar med och driver frågor inom dem. Det säger sig självt vilken grupp Lotta tillhör, hon har alltid ärmarna uppkavlade!

Jag vill tro att hårt arbete belönas och att intelligens uppmärksammas, så Lottas plats är definitivt som riksdagsledamot!

Elina Viitasaari, FN-representant, fredsaktivist

“Jag har sett hur Lotta arbetar aktivt och helhjärtat för att främja jämställdhet. Lotta lyfter inte bara fram missförhållanden, utan vad jag särskilt uppskattar är Lottas förmåga att söka och hitta lösningar för att främja jämställdhet.

Arbetet för att främja ett mer jämlikt samhälle behövs varje dag i riksdagen, och för detta arbete behöver vi Lotta.”

Bella Forsgrén, riksdagsledamot, De gröna

“Dagens beröm får stadsfullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro. Det är onödigt att tipsa en kulturutövare i trubbel i Vasa att kontakta Lotta, eftersom Lotta redan är där och hjälper till. Det här hände senast förra veckan. Var än det förs en diskussion om kulturens betydelse i Vasa, dess roll för den regionala utvecklingen och dess livskraft, är Lotta garanterat med. Hon är en imponerande och hårt arbetande politiker som alltid är på kulturens sida. Tack!”

Rosa Meriläinen, generalsekreterare @KULTA ry, 16.1.2023

“Jag litar på Lottas sakkunskap och förmåga att göra skillnad när det gäller att förbättra situationen för barn och unga.

Att främja jämlikhet och inkludering av unga i samhället och öka mentalvårdstjänsterna med låg tröskel är orsaker varför jag röstar Lotta – hon skall försvara dem i Riksdagen.”

Pia Kokko, socialhandledare, kortterapeut

“Som forskare och doktor i ekonomi är Lotta bekant med hållbar ekonomisk politik och förstår dess betydelse för både naturens och människornas välbefinnande.
Lotta har inte bara kunskap utan också gedigen erfarenhet av att främja dessa frågor i Vasa stadsfullmäktige och -styrelse. Lottas expertis skulle säkert komma till god användning i Riksdagen.”

Atte Harjanne, riksdagsledamot, vice ordförande för De Gröna

“Riksdagen behöver Lottas expertis och kunnande. Detta gynnar hela Österbotten.”

Panu Laturi, Utredningsman, SOSTE

“Det är bra för demokratin när goda och kunniga människor ställer upp i val. Lotta Alhonnoros forskningsbakgrund återspeglas i hennes insikt och förmåga att leda med kunskap. Jag uppskattar Lottas röst i den politiska debatten i Kust-Österbotten. Jag hoppas innerligt att hon också får möjlighet att göra skillnad som riksdagsledamot.”

Sirkka Suurla, direktör, Närpiö

“Som ekonomie doktor förstår Lotta hur viktigt näringslivet är för den regionala livskraften och för samhället som helhet. Hon kan främja möjligheter för små och medelstora företag och ansvarsfulla affärsmetoder som tar hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.”

Jussi Loukiainen, VD/entreprenör, styrelseledamot i Finlands Ekonomer och styrelseordförande i Suomen Pelinkehittäjät, Vaasa

“Jag har känt Lotta i över tio år, som vän och kollega i stadsfullmäktige.

Jag beundrar hennes mod att försvara ärenden som är viktiga för henne. Hon vågar uttala sig och ta ställning. Lotta tar reda på och sätter sig in i saker som hon vill få mera information om.

Som forskare uppskattar hon granskade fakta, men hon lyssnar också på sitt hjärta och på människor vars liv påverkas av något ärende eller beslut. Jag vet att som riksdagsledamot skulle hon göra sitt allt för vår region och dess invånare.”

Eeva Simons, Föredetta stadsfullmäktigeledamot, hum.kand., bildkonststuderande

”Lotta Alhonnoro är en politiker som jobbar för de som är utan röst i vårt samhälle: barn, nästa generationer, vanlottade.

Hon förstår hur viktig gratis utbildning är för jämställdhet och försvarar bildning och miljö.

Därför är Lotta ett bra val.”

Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot, de Gröna

”Lotta löser, som forskare och politiker, vår tids brännande frågor.

Hon är en klok och lösningsorienterad världsförändrare som fullhjärtat vill bygga ett bättre, mer hållbart samhälle för oss alla.”

Maria Ohisalo, ordförande för de Gröna