“Lotan teemat ja tietoon pohjautuva asioiden käsittelytapa ovat tärkeitä yhteiskunnallemme. Nyt kun Vaasan vaalipiiristä on ensi kertaa todellinen mahdollisuus saada vihreä kansanedustaja, on Lotta loistovalinta. Suosittelen.”

Thomas Schlöbcke, diplomi-ekonomi, ent. toimitusjohtaja/yrittäjä, eläkeläinen

“Lotta on aina perusteellisesti valmistautunut ja hänen päätöksentekonsa pohjaa tutkittuun tietoon. Hän tekee uutterasti kestävän kehityksen arvojen mukaista työtä politiikassa ja osaa myös kuunnella erilaisia näkemyksiä. Yhteistyökyky on demokraattisessa politiikassa tärkeää ja Lotta osaa tämän hyvin.”

Ivanka Capova, Kehityspäällikkö, Vaasa

”Minä luotan Lottaan. Lotta ei tee sopupäätöksiä poliittisen asemansa pönkittämiseksi. Lotta on mukana päätöksenteossa, koska haluaa aidosti vaikuttaa ja kehittää yhteiskuntaamme toimivammaksi, sallivammaksi ja tasavertaisemmaksi paikaksi elää.”

Salla Niskanen, projektipäällikkö, entinen kollega, ystävä

”Lotta on asiantunteva ja ihailtavan utelias politiikan ammattilainen, joka on perillä myös kulttuurialasta. Lotan tapa perehtyä asioihin ja kuunnella erilaisia mielipiteitä on huikaisevaa!”

Niklas Nybom, TeM, FM, äänisuunnittelija

”Olen tutustunut Lottaan yhteisten tasa-arvotoimien kautta, mikä sittemmin on johtanut ystävyyteen. Ihailen Lotan työtä politiikassa eritoten hänen sinnikkyytensä ja ahkeruutensa vuoksi. Kun moni on jo toteamassa että “eipä tälle asialle enää voi mitään”, niin Lotta palauttaa asian pöydälle pohtien “olisiko kuitenkin vielä jotain mitä voisimme kokeilla?”. Lotan aktiivisuus ja intohimo vaikuttamiseen näkyy ympäri vuoden – ei todellakaan vain vaalien alla – mikä korostuu tietenkin myös tuloksissa. On heitä jotka pelkästään ‘kuuluvat’ eri työryhmiin ja lautakuntiin, ja sitten on heitä jotka niissä asioita työstävät ja edistävät. Sanomattakin selvää kumpaan ryhmään Lotta kuuluu, hänen hihansa on aina käärittynä!

Haluan uskoa siihen että ahkeruus palkitaan ja älykkyys huomataan, siksi Lotan paikka on ehdottomasti kansanedustajana!”

Elina Viitasaari, YK-edustaja, rauhanaktivisti

“Lotta Alhonnoro on poliitikko, joka tekee töitä yhteiskunnan äänettömien puolesta: lasten, tulevien sukupolvien, heikompiosaisten.

Hän ymmärtää maksuttoman koulutuksen merkityksen tasa-arvolle ja puolustaa sivistystä ja ympäristöä.

Siksi Lotta on hyvä valinta.”

Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, Vihreät

“Luotan Lotan perehtyneisyyteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa lasten ja nuorten tilanteen parantamiseksi.

Yhdenmukaisuuden ja nuorten osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen lisääminen ovat asioita, joita äänestän Lotan puolustamaan eduskunnassa.”

Pia Kokko, sosiaaliohjaaja, lyhytterapeutti

“Päivän kehun saa kaupunginvaltuutettu Lotta Alhonnoro. Annas olla jos vinkkaan jollekin pulassa olevalle vaasalaiselle kulttuuritoimijalle, että olkaa Lottaan yhteydessä, Lotta on takuulla jo mukana aktiivisesti heitä auttamassa. Näin kävi viimeksi viime viikolla. Missä tahansa käydään keskustelua kulttuurin merkityksestä Vaasassa, sen roolista aluekehityksessä ja elinvoimassa, Lotta on takuulla paikalla. Hän on vaikuttava ja ahkera poliitikko, joka pitää aina kulttuurin puolta. Kiitos!”

Rosa Meriläinen, pääsihteeri @KULTA ry, 16.1.2023

“Eduskunta tarvitsee Lotan asiantuntemusta ja osaamista. Tästä hyötyy koko Pohjanmaa.”

Panu Laturi, Selvitysmies, SOSTE

“On iloinen asia demokratian kannalta, kun hyvät ja asiantuntevat ihmiset lähtevät ehdolle vaaleissa. Lotta Alhonnoron tutkijatausta näkyy perehtyneisyytenä ja kykynä johtaa tiedolla. Arvostan Lotan ääntä Rannikko-Pohjanmaan poliittisessa keskustelussa. Toivon todella, että hänelle avautuu mahdollisuus vaikuttaa myös kansanedustajana.”

Sirkka Suurla, johtaja, Närpiö

“Kauppatieteiden tohtorina Lotta ymmärtää yritysten merkityksen alueelliselle elinvoimalle ja koko yhteiskunnalle. Hän osaa edistää pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja vastuullista liiketoimintaa, missä huomioidaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.”

Jussi Loukiainen, toimitusjohtaja/yrittäjä, Suomen Ekonomit hallituksen jäsen ja Suomen Pelinkehittäjät hallituksen puheenjohtaja, Vaasa

“Olen tuntenut Lotan toistakymmentä vuotta, niin ystävänä kuin valtuustokollegana. Ihailen rohkeutta, jolla Lotta puolustaa tärkeäksi kokemiaan asioita. Hän uskaltaa sanoa ja ottaa kantaa.

Lotta ottaa selvää, perehtyy ja paneutuu asioihin, joista hän kaipaa lisää tietoa. Tutkijana hän arvostaa tutkittua tietoa päätöksenteossa, mutta hän myös kuuntelee sydämensä ääntä sekä ihmisiä, joiden elämään joku asia tai päätös vaikuttaa.

Tiedän, että kansanedustajana Lotta tekee kaikkensa alueemme ja sen asukkaiden hyväksi.”

Eeva Simons, Ent. kaupunginvaltuutettu, kuvataiteidenopiskelija

“Olen nähnyt kuinka Lotta tekee aktiivisesti ja täydestä sydämestä työtä tasa-arvon edistämiseksi. Lotta ei ainoastaan nosta esiin epäkohtia, vaan se mitä erityisesti arvostan on Lotan kyky etsiä ja löytää ratkaisuja tasa-arvon edistämiseksi. 

Työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistämiseksi tarvitaan eduskunnassa joka päivä, ja tähän työhön tarvitaan Lottaa.”

Bella Forsgrén, kansanedustaja, Vihreät

“Tutkijana ja kauppatieteiden tohtorina Lotta tuntee kestävän talouspolitiikan ja ymmärtää sen merkityksen sekä luonnon että ihmisten hyvinvoinnille.

Lotalla on paitsi tietoa, myös vankkaa kokemusta näiden asioiden edistämisestä Vaasan kaupunginvaltuustossa ja – hallituksessa. Lotan osaamiselle olisi todellakin käyttöä eduskunnassa.”

Atte Harjanne, kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja

“Lotta on niin tutkijana kuin politiikassakin ratkomassa aikamme polttavia kysymyksiä.

Hän on viisas ja ratkaisukeskeinen maailmanmuuttaja, täydellä sydämellä rakentamassa meille kaikille parempaa, kestävämpää yhteiskuntaa.”

<strong>Maria Ohisalo</strong>, Vihreiden puheenjohtaja