Haluan mepiksi ratkaisemaan ilmastonmuutosta ja edistämään koulutusta, tiedettä ja tutkimusta – nämä ovat lastemme tulevaisuuden, Suomen ja Euroopan menestyksen ja työllisyyden perusta.

Ratkaistaan ilmastonmuutos!

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, jotta maapallo säilyy lapsillemme ja tuleville sukupolville. Hyvä uutinen on, että meillä on jo ratkaisut, enää tarvitaan kunnianhimoa!

Energia. Edistetään puhdasta ja uusiutuvaa energiaa ja tuetaan uusien ratkaisuiden kehittämistä. Energiamurros luo uutta työtä, edistää yritysten kilpailukykyä ja vientiä.

Kestävä matkustaminen. Tehdään junalla liikkumisesta entistä houkuttelevampaa panostamalla rautateihin ja nopeisiin, tiheästi liikennöiviin juniin. Edistetään päästötöntä autoilua ja yhteiskäyttöautoja. Säädetään lentovero.

Kiertotalous. Kulutuksen lineaarinen malli on korvattava kiertotaloudella, jossa poisheittämisen sijaan tavara saadaan kiertoon. Ehkäistään jätteen syntymistä ja kestävien, korjattavien, myrkyttömien tuotteiden suunnittelua ja käyttöä.

Osaava Eurooppa

Panostus koulutukseen on investointi Euroopan tulevaisuuteen. Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet luovat hyvinvointia ja tulevaisuuden näkymiä. Ne auttavat ymmärtämään maailmaa ja tukevat demokratiaa. Yritykset menestyvät ja syntyy uusia innovaatioita.

Tutkimus. Tuetaan vakaata ja riippumatonta tutkimusta kasvattamalla EU:n tutkimusrahoitusta. Ratkotaan aikamme suurimpia haasteita ja luodaan uusia ratkaisuita.

Koulutus. Koulutus ja osaaminen ovat paras tapa purkaa eriarvoisuutta ja luoda hyvinvointia. Edistetään maksutonta ja tasa-arvoista koulutusta kaikkialla Euroopan unionissa. Kasvatetaan Erasmus+ rahoitusta ja luodaan kaikille taustastaan riippumatta mahdollisuudet opiskella, työskennellä tai mennä harjoitteluun ulkomaille.

Vastuullinen, reilu talous

Edistetään vastuullista, luonnon ja ihmisten hyvinvointia tukevaa taloutta ja oikeudenmukaista verotusta.

Verotus. Saastuttamisen pitää maksaa. EU:n on vaadittava jäsenmaitaan lisäämään fossiilisten verotusta. Ympäristöä on suojeltava säätämällä lento- ja muovivero.

Vero-oikeudenmukaisuus. Puututaan verovälttelyyn, verokilpailuun ja veroparatiisien toimintaan unionin sisällä ja ulkopuolella. Säädetään minimi yhteisöverokanta jäsenmaiden välisen

Yritysvastuu. Tarvitsemme kunnianhimoisen yritysvastuulain, joka tekee yritysten tuotantoketjuista läpinäkyviä ja joka edistää sosiaalista ja ekologista  vastuunkantoa..