Högskolorna i Vasa skapar framgång

Vad är Finlands vision för högskoleutbildning? Ministeriet söker kvalitet, effekt och internationalism. Men den viktigaste frågan är ändå hur vi når visionen. Jag har som vice ordförande i Forskarförbundets styrelse samt som forskare vid Vasa universitet på nära håll följt hur vimsig vår högskolepolitik är. Jag har besökt ministeriet och riksdagen för att tala emot…