Invandringsprocesserna reformeras och det kräver samarbete

Riksdagsledamot Anders Norrback krävde (16.12) att Migrationsverket Migri ska avvecklas och anklagade regeringspartnerna för passivitet. Enligt många är Migri en föråldrad institution som behöver uppdateras för 2020-talet. Det är möjligt att dela upp Migri, men det kommer inte i sig att förbättra kundservicen och invandringsprocesserna. Migri är en avdelning under Inrikesministeriet, och de gröna inrikesministrarna…

En stor möjlighet för landsbygden

Kriget har ytterligare ökat behovet av att övergå från fossila bränslen till förnybar energi. Landsbygden har en nyckelroll att spela i denna omvandling. Nästan all förnybar energi kan produceras eller fångas upp på landsbygden. Det finns tillräckligt med förnybar energi och det är ekonomiskt vettigt att använda den, särskilt med tanke på den regionala ekonomin.…

Våld mot kvinnor går att förebygga

När samhället misslyckas med att skydda våldsoffrens rättigheter och välbefinnande, eller att straffa förövarna, blir våld socialt accepterat. Så var läget i Finland för fem år sedan, när metoo-diskussionen startade. Sexuella trakasserier och våld var så accepterat i vår kultur att de erfarenheter som framkom med metoo-rörelsen orsakade en stark motreaktion: förnekelse, tvivel, konfrontation, att…

För att ingens psyke ska brista

10.10.2022 Vasabladet Den senaste tiden har jag tänkt mycket på den unga person, som förbereder sig för sina studentexamina, och vars pappa kontaktade mig för att han oroade sig för sitt barns psykiska hälsa. Han hade haft många olika möten, men ingen tycktes få en helhetsbild. Den hjälp han behövde fick han inte. Psykiska problem…

Vasas skogsbruksplan uppfyller inte målen

23.8.2022 Vasabladet Man har planerat att avverka skog i Vasa stads viktigaste rekreationsområden och näridrottsområden. Till exempel skogarna i Öjbergets, Molnträskets och Infjärdens friluftsområden hotas av kalhuggning om Vasas skogsplan godkänns som föreslagen. På många ställen kommer detta också att innebära att man genomför åtgärder och avverkar skog med höga naturvärden, även skog som är…

Naturskyddet behöver en ordentlig debatt

2.7.2022 Vasabladet Frågan om naturskydd är inte svart eller vit. Regionernas och invånarnas välbefinnande bygger på naturens bärkraft och välbefinnande. Å andra sidan stöder vitalitet och ren, mångsidig natur varandra. Alla dessa behövs.   Uttalanden från vår region har stor betydelse inte bara för trovärdigheten i den regionala intressebevakningen utan också för hur vi uppfattas…

Satsa på Kasköbanan

22.2.2022 Vasabladet Sydbottenbanas öde – den som skär genom Österbotten och Södra Österbotten – är en fråga som diskuteras, och det med rätta. Vi anser att en utveckling som skulle flytta godstrafiken från spåren till redan överbelastade vägar, är oroväckande för transportinfrastrukturen i båda regionerna. Sådana beslut kommer att påskynda avfolkningen av landsbygden.   Att…

Välfärdsområdesvalet avgör om Österbotten ska ha lågtröskelvård för psykisk ohälsa

17.11.2021 Vasabladet Områdesvalet äger rum i januari 2022. Men vad handlar välfärdsområdenas verksamhet egentligen om? Det är en fråga om hur hälso- och välfärdstjänster organiseras i Österbotten och vem som får ta del av dem. Lagarna som reglerar verksamheten i välfärdsområdena har redan stiftats, men det praktiska genomförandet kommer till stor del att bero på framtida regionfullmäktige.…

Högskolorna i Vasa skapar framgång

Vad är Finlands vision för högskoleutbildning? Ministeriet söker kvalitet, effekt och internationalism. Men den viktigaste frågan är ändå hur vi når visionen. Jag har som vice ordförande i Forskarförbundets styrelse samt som forskare vid Vasa universitet på nära håll följt hur vimsig vår högskolepolitik är. Jag har besökt ministeriet och riksdagen för att tala emot…

Barnen i fokus i politiken

6.2.2019 Vasabladet I politiken riktar man sig till de som röstar. Mitt parti är de Gröna, eftersom vi vill föra talan för de som inte kan göra det själva. Vår jord behöver försvarare. Klimatförändringen måste lösas och man ska skydda naturens mångfald. Lika viktigt är det att hjälpa olika minoriteter. Men nu skriver jag om…