Välfärdsområdesvalet avgör om Österbotten ska ha lågtröskelvård för psykisk ohälsa

17.11.2021 Vasabladet Områdesvalet äger rum i januari 2022. Men vad handlar välfärdsområdenas verksamhet egentligen om? Det är en fråga om hur hälso- och välfärdstjänster organiseras i Österbotten och vem som får ta del av dem. Lagarna som reglerar verksamheten i välfärdsområdena har redan stiftats, men det praktiska genomförandet kommer till stor del att bero på framtida regionfullmäktige.…