Satsa på Kasköbanan

22.2.2022 Vasabladet Sydbottenbanas öde – den som skär genom Österbotten och Södra Österbotten – är en fråga som diskuteras, och det med rätta. Vi anser att en utveckling som skulle flytta godstrafiken från spåren till redan överbelastade vägar, är oroväckande för transportinfrastrukturen i båda regionerna. Sådana beslut kommer att påskynda avfolkningen av landsbygden.   Att…