Vasas skogsbruksplan uppfyller inte målen

23.8.2022 Vasabladet Man har planerat att avverka skog i Vasa stads viktigaste rekreationsområden och näridrottsområden. Till exempel skogarna i Öjbergets, Molnträskets och Infjärdens friluftsområden hotas av kalhuggning om Vasas skogsplan godkänns som föreslagen. På många ställen kommer detta också att innebära att man genomför åtgärder och avverkar skog med höga naturvärden, även skog som är…