Våld mot kvinnor går att förebygga

När samhället misslyckas med att skydda våldsoffrens rättigheter och välbefinnande, eller att straffa förövarna, blir våld socialt accepterat. Så var läget i Finland för fem år sedan, när metoo-diskussionen startade. Sexuella trakasserier och våld var så accepterat i vår kultur att de erfarenheter som framkom med metoo-rörelsen orsakade en stark motreaktion: förnekelse, tvivel, konfrontation, att…