En stor möjlighet för landsbygden

Kriget har ytterligare ökat behovet av att övergå från fossila bränslen till förnybar energi. Landsbygden har en nyckelroll att spela i denna omvandling. Nästan all förnybar energi kan produceras eller fångas upp på landsbygden. Det finns tillräckligt med förnybar energi och det är ekonomiskt vettigt att använda den, särskilt med tanke på den regionala ekonomin.…