Invandringsprocesserna reformeras och det kräver samarbete

Riksdagsledamot Anders Norrback krävde (16.12) att Migrationsverket Migri ska avvecklas och anklagade regeringspartnerna för passivitet. Enligt många är Migri en föråldrad institution som behöver uppdateras för 2020-talet. Det är möjligt att dela upp Migri, men det kommer inte i sig att förbättra kundservicen och invandringsprocesserna. Migri är en avdelning under Inrikesministeriet, och de gröna inrikesministrarna…