Suomen pidettävä kiinni asemastaan vetyvallankumouksen kärjessä

Suomi vetyinvestointien kohteena Fingrid arvioi Suomen olevan tällä hetkellä Euroopan kuumin vihreän energian markkina. Etenkin vedyn tuotanto ja hyödyntäminen on vihreän siirtymän keskiössä. Ylen taannoisen katsauksen mukaan Suomeen ollaan suunnittelemassa 10 miljardin euron edestä vetyhankkeita.  Vetytalouden tuoma teollisuus ja työpaikat hyödyttävät Suomen taloutta huimasti. Samalla Suomi voi vaikuttaa kokoaan enemmän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vedystä valmistetulla vihreällä teräksellä voidaan syrjäyttää…

Details

Koulunkäynninohjaajat vahvistavat tukea tarvitsevien lasten opinpolkua

Ilkka-Pohjalainen 22.2.2023 Miltä sinusta tuntuisi, jos lapsesi ei pääsisi mukaan koulun retkille tai muuhun yhteiseen toimintaan? Näin on käynyt myös alueellamme, kun tukea tarvitseva oppilas on jäänyt ilman koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajat takaavat tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten tasavertaiset ja yhdenmukaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan riippumatta perhetaustasta ja erilaisista lähtökohdista. Työ on perusopetuslain mukaista kasvatuksen tukemista: oppimisen…

Details

Valtuustoaloite: Äitiysfysioterapiaa neuvolapalveluiden yhteydessä

Äitiysfysioterapian tarjoamisella voitaisiin merkittävästi vaikuttaa synnyttäjien hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Moni nainen kärsii synnytyksen jälkeen lantionpohjan ongelmista sekä suorien vatsalihasten erkauman palautumattomuudesta, koska raskaus ja synnytys vaikuttavat lantionpohjan lihasten ja keskivartalon tukilihasten toimintaan. Tällä hetkellä ohjeistus lantionpohjan jumppaan neuvolassa on usein raskausaikana ja/tai synnytyksen jälkeen saatu paperinen ohje, minkä pohjalta harjoitteita tulisi tehdä itsenäisesti. Suuri osa…

Details

Koulutustaso saatava nousuun

Ilkka-Pohjalainen  2.2.2023, Keskipohjanmaa 23.1.2023 Tarve korkealle osaamiselle on suurempi kuin koskaan, mutta Suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut jo alle OECD maiden keskitason, Turkin ja Chilen väliin. Samaan aikaan kun muualla maailmassa koulutustaso nousee, 70-luvulla syntyneet ovat jäämässä Suomen koulutetuimmaksi ikäpolveksi. Suunta on käännettävä. Koulutusresursseja on vahvistettava ja laadittava tätä varten parlamentaarinen, hallituskaudet ylittävä rahoitussuunnitelma. Tästä…

Details

Turkisten aika on ohi

Kuinka pitkään olemme valmiita oikeuttamaan turhaa kärsimystä eläimille aiheuttavan ja ihmisten tarpeisiin nähden täysin toissijaisen toiminnan?   Jos nykyisiltä pohjalaiskansanedustajilta kysytään, ovat he yksimielisesti turkistarhauksen kannalla, kertoo Yle:n kysely. Perusteluna on talous, vaikka turkistarhaus painii jatkuvien kannattamattomuus ongelmien kanssa. Tarkemmin katsoen selviää, että kyselyyn on vastannut alueen 16 kansanedustajasta 11 ja muut ovat päättäneet olla…

Details

Lääketieteen koulutuspaikkoja tarvitaan lisää – Lääketieteellinen tiedekunta Vaasaan ratkaisuksi

27.1.2023 Ilkka-Pohjalainen   Lääkärien koulutusmäärät eivät Suomessa riitä vastaamaan tarpeeseen. Tarvitsemme nopeasti lisää aloituspaikkoja lääkärikoulutukseen. Yksi vaihtoehto olisi uuden lääketieteellisen tiedekunnan perustaminen. Vaasa soveltuisi siihen hyvin.    Lääkäreitä on nykyisellään vaikea saada palkattua niissäkin kaupungeissa, joiden yliopistossa voi opiskella lääkäriksi. Työ- ja elinkeinotoimiston ammattibarometrin mukaan yleislääkäreistä on pulaa lähes koko maassa. Väestön ikääntyminen lisää entisestään…

Details

Invandringsprocesserna reformeras och det kräver samarbete

Riksdagsledamot Anders Norrback krävde (16.12) att Migrationsverket Migri ska avvecklas och anklagade regeringspartnerna för passivitet. Enligt många är Migri en föråldrad institution som behöver uppdateras för 2020-talet. Det är möjligt att dela upp Migri, men det kommer inte i sig att förbättra kundservicen och invandringsprocesserna. Migri är en avdelning under Inrikesministeriet, och de gröna inrikesministrarna…

Details

Kutsuliikenteen pilotointi Vaasassa

Kutsuliikenne on kutsupohjainen joukkoliikenteen palvelu, jonka reitit muodostetaan automaattisesti asiakkaiden tilausten pohjalta. Samaan suuntaan kulkevia matkustajia yhdistellään samoille reiteille.  Asiakas tilaa kyydin osoitteesta osoitteeseen (kuten taksin), ja sovellus tai asiakaspalvelija kertoo mistä asiakas noudetaan. Esimerkiksi läheisestä kadunkulmasta. Kyydin voi tilata tarvittaessa tai etukäteen. Kutsuliikenne muistuttaa palvelulinjaa, mutta on selkeästi suunnattu ja brändätty kaikkien käyttöön. Kutsuliikennettä…

Details

En stor möjlighet för landsbygden

Kriget har ytterligare ökat behovet av att övergå från fossila bränslen till förnybar energi. Landsbygden har en nyckelroll att spela i denna omvandling. Nästan all förnybar energi kan produceras eller fångas upp på landsbygden. Det finns tillräckligt med förnybar energi och det är ekonomiskt vettigt att använda den, särskilt med tanke på den regionala ekonomin.…

Details

Våld mot kvinnor går att förebygga

När samhället misslyckas med att skydda våldsoffrens rättigheter och välbefinnande, eller att straffa förövarna, blir våld socialt accepterat. Så var läget i Finland för fem år sedan, när metoo-diskussionen startade. Sexuella trakasserier och våld var så accepterat i vår kultur att de erfarenheter som framkom med metoo-rörelsen orsakade en stark motreaktion: förnekelse, tvivel, konfrontation, att…

Details

Naisiin kohdistuva väkivalta on estettävissä

24.11.2022 Ilkka-Pohjalainen Kun yhteisö epäonnistuu väkivallan uhrien oikeuksien ja hyvinvoinnin suojelussa, tai tekijöiden rankaisemisessa, tulee väkivallasta sosiaalisesti hyväksyttyä. Tämä oli tilanne Suomessa viisi vuotta sitten, kun #MeToo-keskustelu käynnistyi.   Seksuaalinen häirintä ja väkivalta oli kulttuurissamme niin hyväksyttyä, että #MeToo-liikkeen myötä esille nousseet kokemukset saivat aikaan vahvan vastareaktion: kieltämistä, epäilemistä, vastakkainasettelua, vastuun pakoilua, silmien ja korvien…

Details

Maaseudun suuri mahdollisuus

Asiantuntijakirjoitus, Maaseudun tulevaisuus, 23.11.2022 Sota on kiihdyttänyt entisestään tarvetta päästä irti fossiilienergiasta ja siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Maaseutu on keskeisessä asemassa tässä muutoksessa. Lähes kaikki uusiutuva energia on tuotettavissa tai otettavissa talteen maaseudulla. Uusiutuvaa energiaa on riittävästi, ja sen hyödyntäminen on taloudellisesti ja aivan erityisesti aluetaloudellisesti järkevää.   Tuulen ja auringon, biokaasun ja muun bioenergian…

Details

Vihreiden päihdepolitiikka minimoi haittoja

Maria Tolppanen (sd.) kirjoitti Vihreiden päihdepolitiikasta Ilkka-Pohjalaisessa 23.10.. Jaamme Tolppasen huolen laittomien päihteiden kasvavista haitoista, joita päihdepolitiikalla tulisi mielestämme pyrkiä vähentämään. Vihreiden puoluekokous päätti syyskuussa, että puolue alkaa ajamaan kannabiksen laillistamista ja sääntelyä. Tämä ei ole vapauttamista, vaan päinvastoin kontrollia. Kannabis on nyt täysin vapaata. Tuotantoa ja myyntiä ei pystytä valvomaan. Ei ole ikärajoja eikä…

Details

För att ingens psyke ska brista

10.10.2022 Vasabladet Den senaste tiden har jag tänkt mycket på den unga person, som förbereder sig för sina studentexamina, och vars pappa kontaktade mig för att han oroade sig för sitt barns psykiska hälsa. Han hade haft många olika möten, men ingen tycktes få en helhetsbild. Den hjälp han behövde fick han inte. Psykiska problem…

Details